user_mobilelogo

 

PROJEKT STANDARD 2D 

                                                                                                                                            
Zakres usługi projektowej:
- Projekt nawierzchni z kostki brukowej wykonany w technice 2D (rzut z góry) w kolorach
- Pełna specyfikacja materiałowa
- Zwymiarowanie rysunku
 

PROJEKT 3D (wizualizacja) 

 
Zakres usługi projektowej 3D:
- W skład usługi projektowej 3D wchodzi projekt 2D oraz dodatkowo:
- Wizualizacja w technice 3D w postaci komputerowych zdjęć,                                                                                                         
- Widoki wykonywane są w kolorach z uwzględnieniem przykładowej roślinności,
   obiektów małej architektury i innymi elementami ozdobnymi tj. oświetlenie ogrodowe ,grysy,  kamienie ogrodowe.
 
 

Etapy prac projektowych:

 
- Przesłanie potrzebnych materiałów przez klienta lub wizyta u klienta na posesji
- Obmiar i inwentaryzacja placu budowy lub praca w oparciu o projekt budowlany
- Doradztwo w zakresie doboru materiału i wykonawstwa
- Wykonanie projektu koncepcyjnego  (przesłanie pocztą elektroniczną)  
- Ewentualne poprawki, zmiany                     
- Po zaakceptowaniu koncepcji, wykonanie wizualizacji 3D, projektu 2D wraz z  wyliczeniem materiału
- Przekazanie projektu klientowi (pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną)
 
Projekty wykonywane w oparciu o materiały firm: Libet, Semmelrock, Polbruk i innych
 
 

 Zamówienie projektu

 
Prześlij na e-mail:
  - plan zagospodarowania terenu (z wymiarami)
  - rzut budowlany obiektu (rzut parteru)
  - zdjęcia poglądowe posesji